Prosjektet ”Næringslivet som motor for inkludering” er et interregionalt samarbeidsprosjekt mellom Hamarregionen Utvikling og Karlstad kommune. Målet med prosjektet har vært å bidra til en holdningsendring i næringslivet når det gjelder rekruttering av innvandrere. Målgruppen er næringslivsledere og godt kvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor Skandinavia som finner det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Østlandsforskning (ØF) og Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet (Cerut) fikk i februar 2011 i oppdrag å evaluere prosjektet. Evalueringen har tatt for seg alle de ulike delene av prosjektet, men med hovedfokus på mentorprogrammet. Evalueringen er basert på data fra dokumentstudie, individuelle intervjuer med prosjektlederne, gruppeintervjuer med adepter og mentorer, observasjon og spørreskjema.

Bestill rapport

Evaluering av prosjektet ”Næringslivet som motor for inkludering” | (rapportnr. 201119)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X