En oppfølgende evaluering av et forsøk i regionalt samarbeide om næringsutvikling og forvaltning i Midt-Østerdal

Bestill rapport

Evaluering av Prosjekt Midt-Østerdal (PMØ | (rapportnr. 199801)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X