Hensikten med denne evalueringen er å gi Utdanningsdirektoratet et grunnlag for å vurdere
videreføring av et grunnskoletilbud (trinn 1-11) etter International Baccalaureate Organization
sine læreplaner som skal være tilgjengelig for alle elever i Oslo. Evalueringen omfatter et fireårig
forsøksprosjekt etter opplæringsloven § 1-4 som startet i 2018 ved Manglerud skole og
Blindern skole. Dersom forsøket skal gå over i en permanent offentlig ordning i Osloskolen,
kreves endring i regelverket.
Evalueringen konkluderer med at det synes å være behov for et engelskspråklige tilbud i
grunnskolen. Oslo kommune har som Norges hovedstad et særlig behov for utenlandsk
arbeidskraft. Det gjelder både for offentlige forvaltning og for nøkkelfunksjoner i privat sektor.
Samtidig er det viktig å opprettholde og styrke mangfoldet i samfunnet.

Bestill rapport

Evaluering av forsøket med grunnskoletilbud etter IB-læreplaner i Oslo kommune – Sluttrapport | (rapportnr. 202221)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X