Evalueringen omfatter de tre brukerstyrte energiforsknings-programmene EFFEKT, NYTEK og Naturgass under området Industri og energi (IE). Hensikten med evalueringen er å fange opp sentrale aktørers erfaringer med hensyn til organisering, prosesser og drift av programmene så langt. Evalueringen tar også for seg hvordan de tre programmene forholder seg til Forskningsrådets overordnete retningslinjer. Programmene fungerer i all hovedsak etter intensjonen i henhold til organisering, prosesser og drift. Evalueringen gir ikke grunn til å påpeke vesentlige avvik fra Forskningsrådets overordnete intensjoner og målsettinger. Brukerne og forskningsmiljøene opplever Forskningsrådet som profesjonelt, og faglig, teknisk og administrativt kompetent til å løse de utfordringer de står overfor.

Bestill rapport

Evaluering av de brukerstyrte energiforskningsprogrammene i Norges forskningsråd | (rapportnr. 200005)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X