Notatet gir en status på de fem overordnede mål i EUROPA 2020 – EUs agenda for smart, bærekraftig og inkluderende vekst – for Västernorrlands län. Statusen er sammenliknet med de fire länene som inngår i Interreg IVA Sverige-Norge-programmet, dvs. Västra Götaland, Värmland, Dalarna og Jämtland. Notatet klargjør hva målene går på, hvordan det ser ut nasjonalt og hva som er status i Sverige mht. statistikktilgang på regionalt nivå.

Order Report

EUs 5 mål for 2020. Status i Västernorrlands län | (report no. 201311)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X