Ungt Entreprenørskap sitt ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005) hadde som hensikt å bidra til utvikling av entreprenørskapskompetanse hos elever og ungdommer. Østlandsforskning har i perioden 2003-05 foretatt en følgeevaluering av programmet. I dette korte notatet oppsummerer vi hovedfunnene fra evalueringen. Tidligere er det skrevet en serie på tre notater. Det første notatet baserte seg på studiene som ble foretatt i 2003 og hadde fokus på oppstartsutfordringer relatert til å få ungdomsbedriftsmetoden etablert (ØF-notat 15/2004). Det andre notatet baserte seg på forskningen i 2004 og her diskuterte vi hvordan skolens eiere la til rette for entreprenørskapsopplæring og for utvikling av UEs konsepter (ØF-notat 04/2005). Det tredje notatet omfatter en brukertilfredshets-undersøkelse blant 917 elever, lærere og mentorer (ØF-notat 07/2006).

Bestill rapport

Entreprenørskapsopplæring i skolen. Hovedkonklusjoner fra 3-års følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge”(2001-2005). | (rapportnr. 200613)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X