På oppdrag fra Eidsiva Energi AS er det utarbeidet en energistatus for Innlandet. Denne energistatusen skal være med å danne et grunnlag (baseline) for å måle effektiviteten i de programmene/prosjektene som Energiråd Innlandet (EI) skal iverksette de kommende tre årene. I energistatusen presenteres og analyseres tilgjengelig statistikk relatert til de nasjonale og europeiske målsetningene innenfor klima og energi. Potensialer for fornybar energiproduksjon, energiomlegging, energiøkonomisering og utslippsreduksjoner drøftes. Det gis også en oversikt over status i kommunenes arbeid med klima- og energiplaner.

Bestill rapport

Energistatus i Innlandet | (rapportnr. 200910)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X