Notatet er en gjennomgang og vurdering av de panforutsetninger som ligger til grunn for forslag om å utvikle et alpinsenter ved Naterudstilen i Sjusjøområdet i Ringsaker kommune. Vurderingene fokuserer i første rekke på økonomiske momenter ved prosjektet.

Bestill rapport

En vurdering av planene for et alpinanlegg ved Natrudstilen | (rapportnr. 200002 Konfidensiell)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X