Foreliggende rapport som er en kartlegging av barnehagesektorens plass i de fem kommunene Hamar, Ringsaker, Løten, Stange og Elverum, er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark. Fokuset for kartleggingen er først og fremst kommunens problemer i forbindelse med måloppnåelsen for barnehagedekningen. Andre tema som belyses er kommunenes rolle som barnehagemyndighet og systemer for måling og forbedring av kvaliteten i barnehagene.

Bestill rapport

Barnehagesektorens plass i kommunene | (rapportnr. 200213)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X