I rapporten presenteres resultatene fra det forskningsarbeidet som er gjort omkring kulturfestivaler i regi av forskningsprosjektet Arrangementer og destinasjonsutvikling. Tre kulturfestivaler på Lillehammer har vært studert som ledd i både kultur- og økonomidelen i prosjektet, nemlig DølaJazz, Vinterspillene og Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. Kulturfestivalene fyller et sentralt behov i dagens samfunn, nemlig etter opplevelser av høy kvalitet og avveksling fra hverdagens gjøremål. De utgjør videre en ressurs for det lokale kulturliv og fungerer dessuten som sosiale møtesteder og fellesskapsarenaer for deler av lokalbefolkningen. De bidrar imidlertid ikke med svært mye i lokaløkonomien, og deres potensialer for lokal næringsmessig utvikling er begrenset. Næringsutvikling er imidlertid heller ikke festivalenes viktigste formål, og eventuelle næringseffekter må eventuelt komme som ”bieffekt” av deres betydning som kulturtiltak

Bestill rapport

Arrangementer og destinasjonsutvikling. Lokalsamfunnsmessige og lokaløkonomiske sider ved kulturfestivaler. | (rapportnr. 200216)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X