Notatet gir en summarisk oversikt over hvilke effekter informasjon kan forventes å ha, i forhold til å endre friluftslivutøveres adferd i fjellet.

Bestill rapport

Adferdsendring i fjellet | (rapportnr. 200003)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X