Notatet drøfter teknologioverføringer i lys av kontrakts- og nettverksteori

Bestill rapport

A casestudy of Innovation failures: Implications for network contracts | (rapportnr. 199005.02)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 30,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X