I Vang kommune ahr innføring av døgnservice bidratt til «Ekteskap» mellom hjemmesykepleien og institusjonstjenesten. I et forsøksprosjekt fra 1987-88 er en slik integrert modell «Vangsmodellen» utprøvd. Erfaringene fra prosjektet foreligger i denne rapporten.

Bestill rapport

1988/12.04 | (rapportnr. 198812)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 115,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X