Østlandsforskning er deltaker i teamet som er innstilt av departementet for å etablere et nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer. Senteret skal ledes av Høgskolen i Lillehammer (HiL) ved Tone Haraldsen, som er dekan ved Avdeling for Samfunnsvitenskap.

Tone Haraldsen var tidligere direktør i Østlandsforskning, og gjennomførte i sin tid ved Østlandsforskning de to første kartleggingene av kulturnæringene i Norge:

Fra Østlandsforskning deltar primært forskerne Birgitta Ericsson og Atle Hauge. Mer om sammensetningen av teamet og tankene bak senteretableringen kan leses på HiLs hjemmeside.