Hvor stor er de økonomiske ringvirkningene av kulturarrangementer og kulturinstitusjoner i Møre og Romsdal?

På oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune har Samfunnsøkonomisk analyse, Kunnskapsverket og Østlandsforskning utarbeidet en metode for å beregne de ringvirkninger som kulturelle aktiviteter i fylket kan ha.

Samarbeidspartnere skal nå bruke metoden og gjennomføre analysen i Nordmøre. Dette skjer på bakgrunn av tall og informasjon fra Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival, Operaen i Kristiansund og Nordic Light Events AS. I tillegg skal de fire historiske spelene Herøyspelet, Giskespelet, Lady Arbuthnott i Sunndal og Gurispelet på Smøla, være med i analysen.

Kulturarrangement

Forskerne ønsker blant annet å få svar på spørsmål hvor besøkende kommer fra, om de har overnattet hjemmefra og om de har kjøpt andre ting i forbindelse med kulturarrangementet.

– Vi vet at kulturarrangementer har ringvirkninger i lokalsamfunnet, men vi har ikke hatt godt tallmateriale til å bevise det. Vi håper at analysen kan tallfeste de viktige økonomiske og samfunnsmessige effektene kulturarrangementer har,  sier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen i en pressemelding.

Prosjektet skal være en pilot, og hvis metoden fungerer godt, skal denne bli brukt på andre kulturarrangementer og kulturaktører i fylket. Målet med prosjektet er derfor ikke i første omgang å beregne den totale økonomiske og samfunnsmessige verdien av kulturfeltet i Møre og Romsdal, men å teste en metode for å beregne verdien av enkelte kulturvirksomheter.

– Metoden bygger på godt kjent økonomisk teori, men det er som regel vanskelig å skaffe nødvendige data, og vanskelig ikke å inkludere for mye. Vi bruker en modell utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse for å teste datagrunnlaget, forteller Birgitta Ericsson som er Østlandsforsknings forsker i prosjektet.

Arbeidsmøte med kulturaktører i Møre og romsdal. Bilde: Møre og Romsdal Fylkeskommune

Planen er at analysen skal være ferdig i løpet av høsten.