Østlandsforskning har alltid hatt et nært samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Nå er vi i en prosess om virksomhetsoverdragelse med virkning fra 1.januar 2019.

Høgskolestyret vedtok i sitt møte torsdag 3. mai avtalen om overdragelse av virksomheten i Østlandsforskning.

Styret i Østlandsforskning AS skal behandle samme sak i slutten av mai.

Les mer om dette på HINNs nettsider

-Vi gleder oss til å bidra til å styrke forskningen i Innlandet gjennom et tettere samarbeid med fagmiljøene, sier konstituert direktør i ØF, Tonje Lauritzen.

Østlandsforskning AS eies i dag av Stiftelsen Østlandsforskning (38,1% av aksjene), Hedmark fylkeskommune (19,5%), Oppland Fylkeskommune (19,5%), Sparebank1 Østlandet (19,05%) og HINN (4,76%).

Virksomhetsoverdragelsen er berammet for 1. januar 2019 og innebærer overdragelse av medarbeidere, prosjekter og eiendeler. Østlandsforskning overdras som én samlet enhet under Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS).

Overdragelsen medfører ingen praktiske konsekvenser for løpende prosjekter og forpliktelser.