Østlandsforskning skal bistå flere regioner med kunnskapsinnhenting i forbindelse med Byregionprosjektet (ByR). Fra neste uke jobber ØF sammen med Trøndelag Forskning og Utvikling for å se på mulighetene rundt Rana kommune i Nordland.

Formålet er å øke kunnskapsgrunnlaget om samarbeid i Rana-regionen. Dette skal på sikt øke veksten i Nordlandsområdet.12149614663 2d63630d8f m 1 Utviklingsprosjektet ByR er startet av kommunal- og moderniseringsdepartementet og ser på 33 byregioner i hele Norge.  -Vi er fullt i gang med ByRprosjektet i Lillehammerregion og ligger derfor et hestehodet foran mange andre regioner, som fortsatt er i startfasen, forklarer prosjektleder Torhild Andersen.

Forrige måned hadde Lillehammerregionen et åpent arbeidsmøte på Ringebu. 60 deltakere fra forskjellige steder i Gudbrandsdalen drodlet hva Lillehammer og regionen kan bety for hverandre og hvordan samarbeidet kan styrkes.

Alle grupper var opptatte av positivitet og samarbeid på tvers av kommunegrenser. Blant konkrete ideene var et fellesfotballag Dølalaget og et felles slagord ‘Vær kry av fjell og by’.

Arbeidsnotatene kan du lese ved å trykke her.

Resultatene til prosjektet blir presentert 25.11.