Næringsutvikling

Vellykket næringslivsseminar

ØFs årlige næringslivsseminar ble i år arrangert i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Høgskolen i Lillehammer på Storhove torsdag 8.november. Seminaret samlet nær 100 deltakere og inneholdt som vanlig veldig gode foredragsholdere fra Norges Bank, denne gang visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad samt Age Bakker fra...Les mer
Kronikk

ØF-forsker med kronikk i GD

Kari Bjerke Batt Rawden har i dag en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) som handler om musikk, trim og helse. Kronikken kan du lese her.Les mer
Entreprenørskap

Er det sammenheng mellom entreprenørskapsopplæring og elevers akademiske prestasjoner?

Østlandsforsknings nye rapport diskuterer hvilke sammenhenger det er mellom entreprenørskapsopplæring i grunnopplæringen og elevers akademiske prestasjoner og utvikling av entreprenørielle ferdigheter. Handlingsplanen for Entreprenørskap i utdanningen forventer at elever gjennom entreprenørskapsopplæring kan videreutvikle personlige egenskaper og holdninger (generelle entreprenørielle ferdigheter), lære fag og grunnleggende ferdigheter...Les mer
Landbruk

ØF med bidrag i boken «Lokal og regional mat»

Flere ØF-forskere har bidratt i boken Lokal og regional mat. Bjørnar Sæther er redaktør av boken, og har skrevet kapittelet Bakgrunn for framveksten av alternative matverdikjeder, mens Merethe Lerfald og Hans Olav Bråtå har skrevet kapittelet G35 i et innovasjonsperspektiv.Les mer
Næringsutvikling

Invitasjon til næringslivsseminar

I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Sparebanken Hedmark inviterer Østlandsforskning til næringslivsseminar den 8. november 2012. Seminaret holdes hos Høgskolen i Lillehammer (auditorium B) på Storhove. Påmelding gjøres til ab@ostforsk.no Programmet finner du ved å klikke på bildet under:      Les mer
Næringsutvikling

Invitasjon til ODA-seminar 26. oktober 2012

Nytt ODA-seminar om maktens kvinner! Torild Skard besøker ODA! Fredag 26. oktober 2012 kl. 11:00-12:30 innleder Torild om "Maktens kvinner: Verdens kvinnelige presidenter og statsministre 1960-2010". Dette er tittelen på boka Torild har gitt ut i år. Dette blir utgangspunkt for spørsmål og diskusjon. Som...Les mer
Regional utvikling

Regional development and innovation in rural areas

Invitasjon til seminar! 29. oktober arrangeres seminaret Regional development and innovation in rural areas. Stedet er Østlandsforsknings lokaler i Storgata 56, Lillehammer. Seminaret starter klokken 0930 og slutter klokken 1500. Seminaret er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og Østlandsforskning. Seminaret er støttet...Les mer
Ukategorisert

Mangfoldsseminar

Østlandsforskning arrangerer seminar om mangfold i organisasjoner Østlandsforskning gjennomfører et stort oppdrag om mangfold i Forsvaret. I den forbindelsen arrangerer vi et seminar om mangfold i organisasjoner, med deltakelse fra sentrale forskere innen feltet.  Dagen vil omhandle forståelser, implikasjoner og bruk av begrepet mangfold i organisasjoner. Inviterte forskere er Anne...Les mer
Ansatte

ØF-forsker til Uppsala universitet

Vår medarbeider Tina Mathisen har i høst gått over i en stipendiatstilling ved Uppsala universitet. Tina er sosiolog og doktorgraden skal gjennomføres ved Kulturgeografiska Institutionen. Vi er stolte av Tina som nådde opp i svært sterk konkurranse om stipendiatstillingen. Tina har permisjon fra ØF i...Les mer