På oppdrag fra Oppland Fylkeskommune skal Østlandsforskning i løpet av 2018 gjennomføre en ny stor folkehelseundersøkelse.

Østlandsforskning gjorde i 2013/14 den største folkehelse- og levekårsundersøkelse noensinne i fylket. Over 8000 opplendinger svarte på spørsmål om Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og fritidsmuligheter.

Rapportene fra folkehelseprosjektet kan leses her

Oppdatering av undersøkselse fra 2014

Fylkeskommunen ønsker nå en oppdatering av kunnskapen gjennom en ny undersøkelse i 2018. Faktagrunnlaget skal bidra til mer målrettet og treffsikker planlegging og funnene skal inngå kunnskapsgrunnlaget for regional og kommunal planstrategi.

Opplendingene kan forvente å motta et spørreskjema i mai/juni. Vi håper mange har mulighet til å fylle ut denne, slik at vi får best mulig innsikt i hvordan folk i Oppland har det!