Østlandsforskning er tildelt oppdraget med å evaluere Norges satsing på de kulturelle og kreative næringene i tidsrommet 2018-2022. Oppdragsgiver er Norsk Kulturråd.  

Atle Hauge, leder av Kunnskapsverket og professor ved Høgskolen i Innlandet, skal lede evalueringen. Hauge har lang fartstid i Østlandsforskning og er de siste årene tilknyttet instituttet på prosjektbasis.

Hauge og Kunnskapsverket, hvor flere av Østlandsforsknings forskere er tilknyttet, har lang erfaring med forskning på kulturelle næringer.

Les mer og last ned relevante rapporter fra Kunnskapsverket og Østlandsforskning her

-I forskningsteamet har vi, foruten oss med bakgrunn i Kunnskapsverket,  med oss Göran Hallin fra Kontigo. Dette er et konsulentmiljø som har sprunget ut fra Uppsala Universitet. Kontigo har hatt et tilsvarende prosjekt for Nordisk Råd, og han har en meget spennende tilnærming, forteller prosjektleder Hauge.

I begrunnelsen for tildelingen skriver FoU-avdelingen i Kulturrådet blant annet at ‘fremstillingen av kulturell og kreativ næring og arbeidet til de tre virkemiddelaktørene i satsingen er god. Det skisseres videre relevante tematiske innganger til analyse og vurderingskriterier. Metodegjennomgangen i tilbudet er logisk oppbygget i forhold til behovet for a? fremskaffe et valid kunnskapsgrunnlag for vurdering av satsingens resultater. Løsningsforslaget vurderes som det beste av tilbudene i forhold til dette kriteriet, faglig kvalitet, men ogsa? samlet.

Kulturrådet fremhever også at teamet har solid kompetanse og lang erfaring fra arbeid med evalueringer og kunnskapsutvikling pa? kulturell og kreativ næring. Og videre: Teamleder har dokumentert prosjektledererfaring og evalueringserfaring. Teamet samlet imøteser kriteriet for erfaring og kompetansebakgrunn og relevans for dette oppdraget pa? den beste ma?ten.’

Prosjektet har en ramme på 3.5 millioner kroner.

Les også rapporten Hvordan lykkes stort som små