Vi er glade for å ønske Mette Sønderskov (33) velkommen som vår nye kollega!
Sønderskov har en doktorgrad i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor fra Høgskolen i Innlandet. Hun disputerte i fjor sommer med avhandlingen ‘Lokalpolitikernes holdninger til borgerdeltakelse: En propp for demokratisk innovasjon?’ Doktorgradsarbeidet handler om hva folkevalgte i Norge tenker om at innbyggere skal kunne påvirke lokalpolitikken mer direkte.

Les mer om avhandlingen i denne artikkelen på forskning.no

Hun har også en master i velferdsforvaltning fra HINN.

Sønderskovs ekspertområder er: Innovasjon i offentlig sektor, demokratisk og politisk innovasjon, samskaping/samproduksjon, lokalpolitisk lederskap, organisering og styring av velferdstjenester, samt kvalitativ metode.

I Østlandsforskning skal hun jobbe på en rekke prosjekter i samarbeid med Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI). Dette inkluderer blant annet undervisning på videreutdanningene Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren og i emnet innovasjonsledelse på Helselederutdanningen.

I første omgang er Sønderskov med i forskningsprosjektet Menn i helse for KS. Hun er også med i et større forskningsrådsprosjekt (Post Local) som starter denne våren, der formålet er å utvikle og verifisere et konsept for styrket demokratimedvirkning blant unge. I tillegg deltar hun i prosjektet INTEGRATE sammen med OsloMet, samt i andre mindre prosjekter.

Sønderskov bor på Tretten og skal når Høgskolen åpnes igjen sitte på Østlandsforsknings Lillehammer-kontor på Nyhove.