Østlandsforskning arrangerer seminar om mangfold i organisasjoner

Østlandsforskning gjennomfører et stort oppdrag om mangfold i Forsvaret. I den forbindelsen arrangerer vi et seminar om mangfold i organisasjoner, med deltakelse fra sentrale forskere innen feltet. 

Dagen vil omhandle forståelser, implikasjoner og bruk av begrepet mangfold i organisasjoner.

Inviterte forskere er Anne Grethe Solberg og Berit Gullikstad fra NTNU. I tillegg vil Østlandsforskning legge frem deler av sin forskning i Forsvaret. Østlandsforskning har gjennomført et pilotprosjekt i 2011, og gjennomfører i 2012-2014 et hovedprosjekt med fire delprosjekter. Noen av delprosjektene er allerede startet og vi vil legge frem foreløpige tanker rundt disse på seminaret.

Dato er 16. januar 2013.

Program finner du under:

Tid

 

 

Kl 10.15-10.25

Velkommen, program for dagen

 

Kl 10.25-10.45

Om ØFs forskning i Forsvaret

 

Kl 10.45-11.30

Hvordan dra nytte av kjønnsmangfold i organisasjoner?

Spørsmål og diskusjon

Anne Grethe Solberg

Kl 11.30-12.15

Likestilling og mangfold som sentrale mål i arbeidslivet; innhold og mulige effekter.

Spørsmål og diskusjon

Berit Gullikstad

Kl 12.15-12.45

LUNSJ

 

Kl 12.45-13.15

Praktisk likestillingsarbeid

Likestillingssenteret

Kl 13.15-15.30

Forskning på mangfold i Forsvaret

         Dilemmaer og utfordringer

         Diskusjon og innspill

Østlandsforskning