Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer er forskningspartnere i et prosjekt som skal innhente kunnskap om Lillehammer by sin betydning for omlandet, og omlandet sin betydning for byen.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har startet utviklingsprogrammet for byregioner, og Lillehammerregionen har motatt drøye 1.4 millioner i prosjektstøtte fra departementet, hvor målet er å styrke vekstkraften i regionen. Lillehammer kommune er prosjektleder.

Du kan lese mer om prosjektet her.