birgitta1

Vestfold fylkeskommune og Rikskonsertene arrangerte torsdag 16. januar seminaret Kultur på arbeidsplassen på Litteraturhuset i Oslo. Kultur på arbeidsplassen er et kulturtilbud hvor ulike kulturarrangementer presenteres på arbeidsplassen.

Birgitta Ericsson fra Østlandsforskning presenterte resultater fra evalueringen av ordningen i Vestfold. I Vestfold kalte man ordningen Arbeidslivets KulturSeilas (AKS). AKS er en ordning hvor virksomheter abonnerer på fire kulturarrangementer per år i minimum to år, og hvor gjennomføringen foregår på arbeidsplassene. Evalueringen har både avdekket nye funn og bekreftet erfaringer fra andre steder. Særlig tre funn ble framhevet som viktige og verdt å merke seg:

1. Flere grupper kulturkonsumenter: Kulturtilbudene presentert i regi av AKS når ut til grupper man normalt ikke finner flest av blant kulturkonsumenter. Det er de med lavest formalutdanning som har deltatt på flest arrangementer, og omfanget av deltakelsen synker når utdanningsnivået øker

2. Interessen for kultur og den kulturelle kompetansen øker hos den enkelte: Hele 10 til 20 prosent av dem som ikke har vært særlig aktive kulturkonsumenter fra før, oppgir nå at de deltar i større grad også på andre kulturarrangementer. En enda større andel, 30 til 40 prosent, oppgir at interessen for kulturstoff er økt som følge av AKS. Dette er jo første trinn i det selv å bli aktiv deltaker.

3. Virksomhetene mener å ha så stort utbytte av AKS at man bruker både tid og penger på å tilby kultur til sine ansatte. Utbyttet tas først og fremst ut i form av trivsel, samhold og godt arbeidsmiljø. Det er likevel resultatene «på bunnlinja» som motiverer virksomhetene til å drive slike personalpolitiske tiltak.

Turid Birkeland som er direktør for Rikskonsertene ledet seminaret. Statssekretær Knut Olav Åmås var interessert tilhører, og ba før han gikk om å få materialet oversendt elektronisk.birgitta1

Foredraget til Birgitta Ericsson kan leses her.

Programmet for arrangementet finner du her.

Rapport fra evalueringen kan du lese ved å følge denne lenken.

NRK har gjort et nyhetsoppslag om Kultur på arbeidsplassen.

Foto: Fra forestillingen «Men Buicken står her fremdeles», ved Knut Reiersrud, Stian Carstensen, Lars Saabye Christensen og Tom Stalsberg. Fotograf: B. Ericsson