Konflikter rundt fritidsboliger, planlegging, og arealbruk 

Spørsmål knyttet til fritidsboliger og fortetting, privatrett, plan- og bygningsloven, friluftsloven etc. kan ofte være både konfliktfylte og kontroversielle.  Over tid har det kommet fram en rekke konflikter mellom ulike aktører som har interesser i områder med fritidsboliger. Slike konflikter ser ut til å øke i takt med økende grade av modernisering (f.eks. ønsker om brøyting av veier i … Fortsett å lese Konflikter rundt fritidsboliger, planlegging, og arealbruk