Oppsummering og kunnskapshull

Et godt kunnskapsgrunnlag er sentralt for utarbeiding av realistiske mål og realisering av planer når det gjelder utvikling av fritidsboliger. Et slikt kunnskapsgrunnlag  må vise til den lokale konteksten og ikke generelle data eller trender. Det betyr at nasjonale eller internasjonale trender sjelden kan overføres til et gitt område. I dette heftet har vi søkt å relatere kunnskapsstatusen til konteksten i Innlandet.    Kartleggingen til grunn for denne statusen er avgrenset til temaene: 1) … Fortsett å lese Oppsummering og kunnskapshull