Fritidsboliger som motor i stedsutvikling?

Viktige argumenter for å vurdere/satse på utbygging av fritidsboliger i mange kommuner er nærings- og bygdeutvikling på lengre sikt. Reiseliv/fritidsboligutbygging blir sett på som en av få næringsaktiviteter som kan bidra til å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene. Fokus blir ofte satt på destinasjonsutvikling, der ’fjellandsbyer’ lokalt kan framstå som de beste alternativer. Viktige … Fortsett å lese Fritidsboliger som motor i stedsutvikling?