Økonomiske effekter av fritidsboliger

Det kan være ulike typer økonomiske effekter av fritidsboliger. En kan grovt skille mellom kommunaløkonomiske virkninger, lokaløkonomiske virkninger samt steds- og næringsutvikling, der sistnevnte er virkninger som kan komme på lang sikt.  Sentrale miljøer i forskningen om økonomiske virkninger er Østlandsforskning, Norsk Turistutvikling, Transportøkonomisk Institutt, Høgskolen i Buskerud og Menon. Økonomiske effekter måles og angis … Fortsett å lese Økonomiske effekter av fritidsboliger