Lokale retningslinjer, skatter og avgifter

Den mest sentrale aktøren for å utforme en lokal policy er kommunen og det mest sentrale dokumentet i så måte er kommuneplanens samfunnsdel. Det skal så gi grunnlag for arealdelen som ett virkemiddel til å nå målene. Velvin og Kvikstad (2013) har undersøkt momenter som kan bidra til en bærekraftig hytteutvikling som gir varige arbeidsplasser … Fortsett å lese Lokale retningslinjer, skatter og avgifter