Nasjonal og regional politikk

Denne litteraturstudien er i utgangspunktet bred, men har også et fokus på den typen arealer som dominerer i Innlandet, nemlig fjellområdene. Policyen for bruk av fjellområdene er derfor en sentral ramme for denne studien. Her er det røtter tilbake til Sømme (1964) og Fjellplanteamet. Skjeggedal m.fl. (2011) trekker opp noen av de lengre linjene i … Fortsett å lese Nasjonal og regional politikk