Metoden i prosjektet Kunnskapsstatus fritidsboliger i Innlandet

Systematiske søk i nordiske og internasjonale forskningsdatabaser danner grunnlaget for materialet som er innhentet i forbindelse med utarbeidelsen av temaheftet «Fra hytta til fritidsbolig til det andre hjem». I  forskningslitteraturen brukes en rekke ulike begreper til å beskrive fritidsboligfenomenet og det ble derfor utarbeidet en liste over aktuelle søkeord hentet fra eksisterendelitteratur, inkludert bøker, rapporter, forskningsartikler osv. Søkene … Fortsett å lese Metoden i prosjektet Kunnskapsstatus fritidsboliger i Innlandet