Fra hytte til fritidsbolig i fjellområdene

De første trendene i retning fritidsboligutvikling i fjellområdene ble observert av det såkalte fjellplanteamet allerede medio 60-tallet, og SSB gjorde ved inngangen til 70-tallet en første undersøkelse dedikert til nettopp fritidshus.  Regjeringens langtidsprogram for perioden  I 1978 – 1981 hadde som uttalt målsetning at det skulle bli lettere å få bygd hytter, slik at langt … Fortsett å lese Fra hytte til fritidsbolig i fjellområdene