Når bruker vi hytta?

Begrepene ‘hytte’, ‘fritidsbolig’ og ‘andrehjem’ brukes ofte synonymt og reflekterer praksis og kulturforståelse i et moderne mobilitetssamfunn. Her skiller vi mellom hytte som en tradisjonell bolig med lav standard og moderne standard fritidsboliger, som har altså høy teknisk standard. Fra at det tidligere (1960-70-åra) var mest vanlig å bygge hyttene i moderate størrelser rundt 60 … Fortsett å lese Når bruker vi hytta?