Kunnskapsbehov rundt bærekraft og fritidsboliger

Bærekraft berører et svært bredt felt. Det er derfor ikke mulig å gi kunnskapsstatus innen hele feltets bredde. Vi har i oversikten valgt noen tema som kan være særlig interessante å forske mer på i forhold til Innlandet: Ett tema som framtrer klart er hvordan hytteeieres opplevelser berøres av andre typer tiltak og utbygginger, f.eks. ulike … Fortsett å lese Kunnskapsbehov rundt bærekraft og fritidsboliger