Dilemmaer rundt fritidsboliger og bærekraft

Det er mange meninger om hvorvidt utbygging av fritidsboliger er bærekraftig. Det avhenger ofte av hvilken av de tre bærekraftsdimensjonene miljøbevaring, økonomisk utvikling og sosial rettferdighet/samfunnsutvikling som vektlegges. Ideelt sett skal disse tre balanseres, men heller ikke når det gjelder fritidsboliger er svaret at «one size fits all», snarere tvert imot. Det fins mye litteratur … Fortsett å lese Dilemmaer rundt fritidsboliger og bærekraft