Lysgårdsbakkene hoppanlegg

Grunnlaget for denne rapporten er et oppdrag for Lillehammer Olym-piapark. Målsettingen med prosjektet har vært å drøfte kommersiell utvikling og produktutvikling i hoppanlegget. Det er et mål for Olympia-parken å utvikle nye, og forbedre eksisterende turistprodukter i anlegget. Dette skal styrke inntjeningen og verdiskapingen i anlegget og øke selskapets konkurransekraft.