Unge personer på arbeidsmarkedstiltak

Rapporten bygger på en intervju-undersøkelse av personer på arbeidsmarkedstiltak i alderen 20-29 år i fylkene Akershus, Hedmark og Hordaland. Det overordnede målet for prosjektet har vært å foreta en analyse av den totale gruppen arbeidssøkere uten ordinært arbeid i alderen 20-29 år, og gi en vurdering av arbeidsmarkedstiltakene sett i forhold til denne gruppen.

Arbeidsledige i alderen 20-29 år. En kartleggingsundersøkelse.

Rapporten bygger på intervju av arbeidsledige i alderen 20-29 år i fylkene Akershus, Hordaland og Hedmark. Hovedformålet har vært å kartlegge de ulike typer av ledighet i gruppen og se disse opp mot kjennetegn som sosial bakgrunn, utdanning og yrkeshistorie. Målsettingen har vært å se på de unges tilpasning til arbeidsmarkedet og de forhold som… Les mer »