Energistatus i Innlandet

På oppdrag fra Eidsiva Energi AS er det utarbeidet en energistatus for Innlandet. Denne energistatusen skal være med å danne et grunnlag (baseline) for å måle effektiviteten i de programmene/prosjektene som Energiråd Innlandet (EI) skal iverksette de kommende tre årene. I energistatusen presenteres og analyseres tilgjengelig statistikk relatert til de nasjonale og europeiske målsetningene innenfor… Les mer »