Lover og regelverk som påvirker omsetning og verdiskapning i tømmermarkedet

Rapporten behandler hvordan offentlig regelverk påvirker effektivitet og kostnader, avvirkningen, samt hvordan offentlige rammevilkår legger føringer på tømmeromsetning i vid forstand. Det gis en beskrivelse av relevant regelverk og tilsvarende regelverk i andre land omtales. Tidligere empiriske og teoretiske studier av offentlige rammevilkår refereres. Analysene tilsier at rammevilkårene for eiendomsomsetning har større betydning for omsetningen… Les mer »