Prøver å finne meg sjæl – en studie av utekontaktarbeid i tre kommuner.

Rapporten tar utgangspunkt i tre kommuner der utekontakten har hatt ulike skjebner. Utekontaktens etatstilknytning er ulik i to av kommunene, mens en av kommene har lagt ned utekontakten. Rapporten analyserer innholdet i utekontaktens arbeid i kommunene med utekontakt og hvilken betydning det synes å ha at utekontakten blir borte.

Arbeidsmiljø, tidsbruk og inkontinenspleie. En undersøkelse blant ansatte i institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg i to kommuner.

Rapporten baserer seg på en studie blant ansatte innen hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg, fordelt på fem undersøkelsesenheter i to kommuner. Studien fokuserer på sammenhengen mellom arbeidsmiljø, helse, sykefravær, tidsbruk og inkontinenspleie. Ved hjelp av spørreskjema-undersøkelse og intervjuer med de ansatte, forsøker vi å si noe om ansattes opplevelse av eget arbeidsmiljø og trivselen med ulike… Les mer »