Den sjølmedvitne einsemda, ein studie av studentane ved norske fjernundervisningsinstitusjonar.

Rapporten tar for seg studentar ved fjernundervisningsinstitusjonar i Norge som nyttar brev som kommunikasjonsmedium. Rapporten kartlegg kven studentane er, kva for kurs dei vel, kvifor dei vel bestemte kurs og fjernundervisning som utdanningsform og litt om kva som har vorte resultatet av studia. Vi finn .ao at den typiske fjernundervisningsstudent er «litt» meir ressurssterk enn… Les mer »