Mulighetens kunst – kultur som stedsutvikling

Notatet tar for seg rundkjøringsprosjektet Kunst omkring i ring i Hokksund. Prosjektet illustrerer spenninger og samarbeid i forholdet mellom næringsliv og kunstnere, offentlig og privat innsats samt kunst og kultur som stedsutvikling.

Steds- og destinasjonsutvikling i reiselivet – mange illusjoner og få realiteter?

Rapporten representerer avslutningen på forskningsprosjekt «Stedsutvikling i reiselivet» som har bestått av flere delprosjekt gjennomført ved Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer. Rapportens første del omfatter blant annet teoretiske betraktninger om vilkår og barrierer for stedsledelse. Deretter oppsummeres delprosjekta som belyser ulike sider aspekter ved steds- og destinasjonsutvikling. Videre trekkes resutlater fra delprosjekta sammen for å… Les mer »