Spesialpedagogiske tiltak i Nord-Gudbrandsdalen

Rapporten inneholder en kartlegging av tiltak for funksjonshemmede i Nord-Gudbrandsdalen. Den skisserer ulike modeller for organisering av spesialpedagogiske tiltak i og mellom kommunene