Konsekvenser av rovdyr og rovdyrpolitikk i ”Ulvesonen”.

I prosjektet utredes konsekvensene av rovdyrmeldinga for næringsliv og befolkning i den såkalte ”ulvesonen”. Hovedfokuset er de samfunnsmessige konsekvensene, og det er mennesker, næringsinteresser og regional utvikling som er de viktigste temaene. Rovdyr kan ha store konse-kvenser for de som har næringsinteresser i utmarka. Dette gjelder spesielt for grunneiere med jaktterreng og for beite-næringa. I… Les mer »