Regionalt framsyn Hedmark – gjennomgang og presentasjon av et regionalt framsynsprosjekt i Hedmark

Denne rapporten er en oppsummering av prosessen Regionalt framsyn Hedmark. Et arbeid som har inkludert 994 aktører, seks verksteder, og en rekke møter mellom flere aktører. Arbeidet er en del av VRI-Innlandet og er blitt gjennomført av Østlandsforskning og Norsk institutt for by- og regionforskning i tett samarbeid med Strategisk Stab, Hedmark fylkes-kommune. Resultatene peker… Les mer »

Regional utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv

Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det i denne rapporten gjennomført analyser med formål å få fram sammenhenger i den regionale utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig regional utvikling. Richard Floridas teorier om ”the Creative Class” er brukt som teoretisk basis for å analysere og drøfte… Les mer »

Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland

I Hedmark og Oppland utgjør arbeidsplasser i mediesektoren 2,3 resp. 2.0 % av alle arbeidsplasser i fylkene. På landsbasis er denne andelen 3,8 %. Inkludert i disse tallene er da også store deler av kulturbasert virksomhet, men ikke sport, og databehandlingskonsulenter tilknyttet system- og programvare. I perioden 1996 4.kv. 2000 har antallet arbeidsplasser i disse… Les mer »

Regionale analyser for Hedmark ved hjelp av modellsystemet PANDA

Fokus for denne rapporten er analyse av regional utvikling i Hedmark basert på modellverktøyet PANDA. Analysen er delt i en historisk del og en prognosedel. I den historiske delen dokumenteres og analyseres hvordan Hedmark har endret seg over tidsperioden 1990-2001 når det gjelder demografisk og næringsmessig utvikling. I den andre delen av analysen presenteres utviklingsbaner… Les mer »

Næringslivet med hånda på rattet – Bruk og resultater av næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midler) i Glåmdalsregionen

Som kompensasjon for avviklingen av regional differensiert arbeidsgiveravgift, har man i to perioder hatt ordninger for å godtgjøre avgiftsøkningen. Denne rapporten er en studie av organisering, mandat og resultat av hvordan disse midlene er disponert i Glåmdalsregionen. En del av rapporten tar for seg utviklingen i regionen med hensyn på befolkning, sysselsetting og næringsstruktur, mens… Les mer »

Eidsiva bredbånd – utbygger og regional utvikler?

Denne rapporten analyserer utbygging og utvikling av bredbåndsdek-ning i Innlandet, med et spesielt fokus på den rollen Eidsiva bredbånd har spilt. I rapporten er det en kartlegging av bredbåndsbruk og tilbud i Innlandet. Dette gjelder både dekningsgrad (hvor mange som har tilgang), penetrasjon (hvor mange som er betalende bredbåndskunder) og kapasitet (kvaliteten og hastigheten på… Les mer »