Krepseundersøkelser 1992

Notatet beskriver undersøkelser gjennomført i 1992 på opdrag av og i samråd med krepsepesttvalget. Undersøkelsen er inenfor områdene gitt i emneordene ovenfor.

Plan for overvaking av miljøpåverknad på Svalbard, forårsaka av friluftsliv og turisme

Rapporten er delt i to hovudbolkar. Den første bolken har ei overordna og prinsippiell tilnærming, både miljøfagleg, forvaltningsmessig og overvakingsmetodisk. Her prøver vi å setje miljøpåverknad og overvakingsarbeid inn i ein forvaltningsmessig samanheng, og diskuterer fenomen som bereevne, indikatorproblem, relevans, ressursbruk, fagkompetanse og reguleringsalternativ. Denne bolken munnar ut i eit kapittel der vi diskuterer aktuelle… Les mer »

Miljøovervaking langs Sognefjellsvegen.Årsrapport og samanfatning 1996 – 1998

Rapporten summerer og diskuterer overvakingsdata frå dei tre rasteplassane Mefjellet, Liasanden og Oscarshaug, langs riksveg 55, sommaren 1998. Dette er tredje feltsesongen og vi drøftar data frå i år i høve til tidlegare år. Dette var den første sesongen med full turistaktivitet på Mefjellet og Liasanden, og vi ser arbeidet så langt primært som ein… Les mer »