Evaluering av Ny Velferd 2040 – Strategisk plan for helse-, omsorgs,- og velferdstjenestene i Østre Toten kommune

Østre Toten kommunes Ny velferd 2040 har et strategisk og langsiktig blikk på hvordan de kommunale helse- og omsorgstjenester skal bli og forbli bærekraftige når etterspørselen etter tjenester forventes å øke, samtidig med at tilgangen til kompetent arbeidskraft blir mindre og kommuneøkonomien blir trangere. En ønsket overordnet effekt av planarbeidet er å redusere og utsette… Les mer »