IKT i norskopplæring for innvandrere. Status fra følgeforskningen pr. 01.07.2004

Dette er en statusrapport i følgeforskningen av INOVI-prosjektet. ”IKT i norskopplæring for voksne innvandrere” er et prosjekt under ledelse av VOX, finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. Østlandsforskning fikk våren 2003 i oppdrag fra VOX å bistå prosjektet med følgeforskning. Notatet omfatter en analyse av statusen i prosjektet i løpet av første… Les mer »