Evaluering av de brukerstyrte energiforskningsprogrammene i Norges forskningsråd

Evalueringen omfatter de tre brukerstyrte energiforsknings-programmene EFFEKT, NYTEK og Naturgass under området Industri og energi (IE). Hensikten med evalueringen er å fange opp sentrale aktørers erfaringer med hensyn til organisering, prosesser og drift av programmene så langt. Evalueringen tar også for seg hvordan de tre programmene forholder seg til Forskningsrådets overordnete retningslinjer. Programmene fungerer i… Les mer »