Næringslivets erfaring med kommunal førstelinjetjeneste i Hedmark

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant brukere av næringsutviklingsapparatet I Hedmark om deres erfaring med apparatet og synspunkter på forbedringspotensial. Den kommunale delen av apparatet er i fokus for denne undersøkelsen, og det er i tråd med dette også gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunale aktører om deres forventinger til bedriftenes erfaringer, og deres eget synspunkt… Les mer »